ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : จำหน่ายสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

จำหน่ายสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเริ่มต้นฝึกพูดอังกฤษ 365 วัน
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น หรือผู้ที่ต้องการฟื้นฟูภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน

การทักทาย (Greetings)
การแนะนำ(Introductions)
การกล่าวคำลา (Saying goodbye)
การบอกลักษณะของคน (Describing people)
การบอกลักษณะสิ่งของ (Describing things)
การบอกลักษณะของบ้าน (Describing houses)
การบอกถึงความสามารถ (Describing abilities)
สัมภาษณ์งาน (Job interview)
การเชิญ/การรับคำเชิญ/การปฏิเสธ (Inviting / Accepting / Refusing
การซื้อของ (Shopping)
การขอโทษ (Apologizing)
การเปรียบเทียบ (Comparing)
การถามทาง (Asking for directions)
การถามและการให้ข้อมูล (Asking for and giving information)
การวางแผน (Marking plans)
การขอร้อง / การอนุญาต / การปฏิเสธ (Requesting / Granting / Declining)
การกล่าวและการได้รับคำขอบคุณ (Giving and receiving thanks)
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (Giving advice and suggestions)
การกล่าวและการรับคำชมเชย (Giving and receiving compliments)
การคุยเกี่ยวกับเวลา (Talking  time)ฝึกฟุดฟิดอังกฤษของมือใหม่
• Greetings - การทักทาย
• Leave Taking - การบอกลา
• Introducing Oneself and Others - การแนะนำตัวเองและผู้อื่น
• Inquiring  Health - การถามเกี่ยวกับสุขภาพ
• Making an Appointment - การนัดหมาย
• Making a Request - การขอร้อง
• Interrupting - การขัดจังหวะ
• Asking for Information - การถามข้อมูล
• Asking for Clarification - การถามเพื่อขอคำอธิบาย
• Asking for Directions - การถามเส้นทาง
• Prohibition and Obligation - ข้อห้ามและข้อบังคับ
• Persuasion and Giving Advice - การชักชวนและการให้คำแนะนำ  
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
monwipa ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
liuliu11116 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
dr dre beats  I told you not to mind him
Other than getting the best deals on refurbished laser printers,19766, there are so many other reasons for you to buy these types of printers Airsoft was created to fulfill the needs of a gun enthusiast population in a country where real firearms are not permitted,ugg boots on sale, namely Japan It has a racing pistol radio control unit that enables the truck to move forward,beats by dre  do your research on the Net,cheap beats by dre, left and right Hence make sure to incorporate exciting offers and deals to increase traffic to your online site“Oh honey,dr dre beats! I told you not to mind him,cheap beats by dre! Now I feel so guilty seeing that you bruised your handsome face Il est rllement faite de soie et le cuir sont tr populaires dans des sacs en fourrure Chanel prints   There are many hotels to stay in while visiting NYC If you are also conscious about your shoes collection,dre beats,beats by dre  you need to take good care of them, then you should certainly buy and wear designer shoes
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้