ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

แนวข้อสอบ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต


ก่อนการเปิดใช้งานไฟล์ ใน Handy Drive ควรทำทำการสแกนไวรัสก่อน เพื่อป้องกันไวรัสเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์
 การตรวจสอบหาไวรัสมี 3 แบบ คือ การสแกน การตรวจการเปลี่ยนแปลง การเฝ้าดู
 ไวรัสสามารถแพร่กระจายเข้าสู่คอมพิวเตอร์ทางช่องทางโดย Handy Drive
 อาการของเครื่องที่ติดไวรัส คือ เครื่องบูตตัวเองโดยไม่ได้สั่ง เกิดอักษรหรือข้อความประหลาดบนหน้าจอ วันเวลาของโปรแกรมเปลี่ยนไป
 โปรแกรมป้องกันไวรัส คือ NOD32 Antivir Anti handy drive AVG 7.5
 ทุกครั้งที่เราเปิดเครื่อง ไวรัสจะเริ่มทำงาน เราเรียกไวรัสชนิดนี้ว่า Boot Sector or Boot Infector Viruses
 ไฟล์นามสกุลใด ที่ไม่ควรเปิด เมื่อไม่รู้ที่มาของไฟล์นั้น คือ .exe , .vbs ,.bat
 พาหะของไวรัส Flashy คือ Handy Drive , Memory Card , Thumb Drive
 มาลแวร์ (Malware) ย่อมาจาก Malicious Software
 โปรแกรมไวรัส (Program or File Infector Viruses) คือ เป็นไวรัสอีกประเภทหนึ่งที่มักจะระบาดด้วยการติดไปกับไฟล์โปรแกรมที่มีนามสกุลเป็น com, exe, sys, dll
 การเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ โทษคือ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 การจำหน่ายชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด โทษคือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 การเปิดเผยมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะโดยไม่ชอบ โทษคือ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 การตกแต่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นภาพของบุคคล โทษคือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
 การดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ชอบ โทษคือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
 การทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ชอบ โทษคือจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
 การกระทำเพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ โทษคือ จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท
 ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์ผ่าน Webboard ,Blog , e-Commerce หรือ Web Services คือ การให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
 ร้านอินเทอร์เน็ตต้องเก็บข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ของลูกค้าไม่น้อยกว่า 90 วัน
 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีผลบังคับใช้เมื่อ 18 กรกฎาคม 2550
 ปุ่ม Home มีความสำคัญกับเว็บบราเซอร์ คือ เป็นหน้าต่างแรกที่จะพบเมื่อเปิดเว็บเบราเซอร์
 เว็บบราวเซอร์(Web Browser) คือ FireFox ,Netscape ,IE ( Internet Explorer)
 HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language
 การปรับภาษาให้เป็นภาษาไทยใช้คำสั่ง Encoding
 Search Site มีความสำคัญ คือ
 ช่วยในการค้นหาเว็บไซต์
 ช่วยในการค้นหาที่อยู่ของคำสำคัญต่าง ๆ
 ช่วยประสานงานการลิงก์ข้อมูล
 เว็บเซิร์ฟเวอร์เปรียบได้กับ สถานีขนส่งรถเมล์
 หน้าแรกของเว็บเพจเรียกว่า Home Page
 เว็บเพจ (Web Page) เปรียบเทียบได้กับ หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ
 เวิลด์ไวด์เว็บ (www) คือ การบริการข้อมูลด้วยข้อความ ภาพ เสียง ผ่านคอมพิวเตอร์
 

 [url]www.srru.ac.th[/url] หมายถึง
 www คือ ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
 srru คือ ตัวย่อหน่วยงานต้นสังกัด
 ac คือ ตัวย่อของประเภทขององค์กร
 th คือ ตัวย่อประเทศ
 ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนกับองค์การการสื่อสารแห่งประเทศไทย
 บริการ FTP หมายถึง การค้นหาและเรียกข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้งาน
 โปรแกรมสนทนาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คือ Yahoo , QQ , MSN
 บริการด้าน E-Commerce มีความหมายว่า การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต
 การใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งจดหมายข้อความ เรียกว่า อีเมล์
 อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเริ่มได้รับความนิยมเมื่อ พ.ศ. 2535
 จุดเริ่มแรกของอินเตอร์เน็ตจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มการทหาร
 อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา
 อินเตอร์เน็ตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Cyberspace
 ความหมายของอินเตอร์เน็ตคือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 ฮับ (Hub) แบบ Passive ที่ไม่มีการขยายสัญญาณใดๆ ที่ส่งผ่านมา
 การพิจารณาติดตั้งสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลต้องคำนึงถึงปัจจัยข้อใด
 อัตราเร็วในการส่งผ่านข้อมูล
 ความสะดวกในการติดตั้ง
 ระยะทางและค่าใช้จ่าย
 การส่งแบบอนุกรมเป็นการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบที่ซ้ำที่สุด
 ระบบการสื่อสารข้อมูลมีองค์ประกอบพื้นฐานหลัก 5 อย่าง คือ ข่าวสาร ผู้รับ ผู้ส่ง สื่อกลาง โปรโตคอล
 ข้อดีของคอนเซนเตรเตอร์ (Concentrator) คือ มีหน่วยความจำ (Buffer) ที่ใช้เก็บข้อมูล ,มีการบีบอัดข้อมูล (Compress) ,เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่มีความเร็วสูง
 ข้อกำหนดมาตรฐานที่เป็นข้อตกลงทำให้สามารถเข้าใจกันหรือคุยกันรู้เรื่อง คือ โปรโตคอล
 เราท์เตอร์ (Router) คือ อุปกรณ์หาเส้นทางการส่งข้อมูลที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ
 การสื่อสารข้อมูล มีความหมายว่า การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์อย่างน้อย 2 ตัวโดยผ่านสื่อกลาง
 สัญญาณที่มีลักษณะเพียง 2 ค่า คือ สัญญาณดิจิตอล
 วิทยุสื่อสารเป็นการสื่อสารแบบสองทางสลับกัน (Half-duplex)
 สื่อที่ใช้ในการส่งข้อมูลแบบสายที่มีราคาถูกที่สุดคือสายยูทีพี
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต คือ Modem
 Modem ทำหน้าที่ตัวแปลงรหัสหรือสัญญาณสื่อสาร
 การสื่อสารโทรศัพท์ มีทิศทางการส่งข้อมูลแบบ Full Duplex Transmission
 INTERNET ใช้มาตรฐานประเภทProtocol
 เครือข่ายที่มีลักษณะเชื่อมโยงกันอยู่ในห้องเรียนนั้นเป็นแบบLAN
 ADSL เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 Ethernet มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล 10 Mbps
 เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารแบบไร้สาย คือ 3G ,GPRS ,EDGE
 การถ่ายโอนข้อมูลข้ามเครื่องเรียกว่า FTP
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
phuu ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
      
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและแนวข้อสอบเก่าครูผู้ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบมาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  
มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครูมาตรฐานที่ 5 การวัดและการประเมินผล มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษามาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร พร้อมเฉลยยยยยยยยยย 
สามารถนำไปปริ้นเพื่น อ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่า สินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
 โทร 081-871-5000  

หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้