ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ใบราคารายการครุภัณฑ์สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ sp2 ปี 2554
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
 
 

ใบราคารายการครุภัณฑ์สื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ sp2 ปี 2554


CD-ROM  หลักสูตรใหม่  2551  สินค้ามาใหม่

ชุดสื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรายงาน, วิจัย , ผลงานทางวิชาการ
นวตกรรมทางการศึกษา, ตัวอย่างรายงาน

จำหน่าย ขาย สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ งบไทยเข้มแข็ง โรงเรียนทั่วประเทศ 
ราคาแผ่นละ  285 บาท
จำนวนน้อยกว่า 100 แผ่นแผ่นละ  285 บาท
จำนวนมากกว่า 100 แผ่นลด 30%
จำนวนมากกว่า 1,000 แผ่นลด 50%
จำนวนมากกว่า 5,000 แผ่นลด 60%
จำนวนมากกว่า 10,000 แผ่นลด 70%
สั่งขั้นต่ำ 10 แผ่นขึ้นไป

ใบราคาสิ้นค้าทั้งหมด    http://www.tutor-home.net/cai2.html           
รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่เพิ่มที่  http://www.tutor-home.net
โทร   085-0127724 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ decho.by@hotmail.com

CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.5                                                          
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ต่างประเทศ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. ต่างประเทศ ม.2
CD-ROM Backward Design ต่างประเทศ ม.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 คณิตศาสตร์  ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.คณิตศาสตร์ ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 วิทยาศาสตร์ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 วิทยาศาสตร์ ม.1
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.1
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.2
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.3
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.4
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.5
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ป.6
CD-ROM Backward Design วิทยาศาสตร์ ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.1 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.2 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.3 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.4 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.5 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ป.6 ( 4 in 1 )
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สังคมศึกษา ม.1 ( 4 in 1 )
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.1
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.2
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.3
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.4
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.5
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ป.6
CD-ROM Backward Design สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 สุขศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51  BW. สุขศึกษา ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 ศิลปะศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 BW.ศิลปะศึกษา ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 การงานฯ ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ป.6
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.1
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.2
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.3
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.4
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.5
CD-ROM หลักสูตรปี 51 กิจกรรม ม.6
CAI เครื่องดนตรีไทย
CAI ครูดนตรีไทย
CAI การประสมวงดนตรีไทย
ผลงาน อ.3 อนุบาล 2
หนังสือส่งเสริมการอ่านสาระภาษาอังกฤษ
CD-ROM  แบบพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ตามแนวไตรสิกขา
DVD การสร้างสรรค์งานด้วยสีโปสเตอร์
 

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.1
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.1                         (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.1             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.1                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 1                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป.1                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป.1                            (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.1                                (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.1        (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.1      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.1                     (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.2
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.2 (พาที,วรรณคดี) (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.2               (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.2                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 2                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป.2                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป.2                            (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.2                                (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป.2        (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.2      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.2                     (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.3
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.3 (พาที,วรรณคดี)  (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป. 3              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.3                     (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 3                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
รายการสินค้า
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 3                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 3                           (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.3                                (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 3      (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.3      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.   3                    (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.4
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.4                          (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.4   ภาษาพาที      (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.4  วรรณคดีลำนำ (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป.4             (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.4                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 4                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 4                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 4                           (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.4                                (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 4      (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป..4      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป. 4                    (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.5
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.5 (พาที,วรรณคดี) (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป. 5            (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.5                     (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 5                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 5                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 5                           (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.5                               (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 5     (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.5      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.   5                  (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ป.6
CD -ROM  สาระภาษาไทย  ป.6 (พาที,วรรณคดี)  (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ป. 6              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
รายการสินค้า
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ป.6                     (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 6                    (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ป. 6    ( 5  E )
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา ป. 6                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา ป. 6                           (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ป.6                               (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ ป. 6      (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ป.6      (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ป.   6                  (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.1
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.1                         (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.1   (วรรณคดีวิจักษ์ + วิธิธภาษา ) (แผน+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ม.1            (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ม.1                      (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์ ม.1                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์  ม.1     ( เน้น เก่ง ดี มี ความสุข )
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ม.1                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา  ม.1                            (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ม.1                                 (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ  ม.1        (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมแนะแนว  ม.1              (แผน)
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ม.1                      (แผน+CAI)
CD -ROM  สระ เทเบิลเทนนิส  ม.1                     (แผน)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.2
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.2                           (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ม.2              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ม.2                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์ ม.2                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ม.2                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา  ม.2                             (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ม.2                                  (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ  ม.2        (แผน+วิจัย)
CD -ROM  สาระกิจกรรมแนะแนว  ม.2               (แผน)
รายการสินค้า
CD -ROM  สาระคอมพิวเตอร์  ม.2                      (แผน+CAI)
แผนการจัดการเรียนรู้ระดับ  ชั้น ม.3
CD -ROM  สาระภาษาไทย ม.3                           (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระภาษาต่างประเทศ  ม.3              (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระคณิตศาสตร์  ม.3                       (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระวิทยาศาสตร์ ม.3                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสังคมศึกษา  ม.3                        (แผน+CAI+วิจัย+โครงงาน)
CD -ROM  สาระสุขศึกษา  ม.3                            (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระศิลปะ  ม.3                                 (แผน+CAI)
CD -ROM  สาระการงานพื้นฐานอาชีพ  ม.3        (แผน+วิจัย)
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0818715000
sfgjdfj876 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
www.lvofficialstore.com HiHh9e 62ixj8
?Rather than trying to compete with the reputation for reliability and trustworthiness of its chief competitor,www.louisvuitton-outlet4u.com, Apple positioned itself as a dynamic brand with inventive alternatives to the status quoIf you come across a handbag advertised as genuine Louis Vuitton,louis vuitton shoes on sale, and the price seems too good to be true, you are almost certainly looking at a knockoff and should simply walk away Even better, this time LV is collaborated with legendary Swarovski so each bracelet is adorned with spotless crystal which added extra gleam and glamourThe VeRO program was developed by eBay to help designer brands combat counterfeit items
On the other hand high quality Louis Vuitton replica handbags cost 200$ to 250$ The feedback system has been altered to stop negative feedback being left by Seller for buyersUnrivaled designer talent has always been a critical part of Louis Vuitton's strategy9" x 12
It抯 inside patch pocket with the Louis Vuitton signature echoing the very first travel items of the House is due to its continuity to the good old tradition and culture The website will feature a mix of interviews with people who knew Sprouse,louis vuitton outlet, and discusses their relationship,www.lvofficialstore.com, his lasting influence on the world of fashion and art Closed by a wraparound zipper closure, the shiny silvery brass piece makes the whole designer more delicateIn addition to this,louis vuitton outlet, you will find high-street shops in the city's merrion centre
Related articles:

  
   http://playerbase.me/members/home
  
   http://losparceros.com/members/home
  
   http://www.microstone-precision.com/bbs/viewthread.php?tid=1521&pid=1778&page=1&extra=page%3D1#pid1778
babala251 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
louis vuitton 16465
Want to see more about the products of luxury brand? Visit http://www?If you go tothe Internet,uggs uk, you will find a variety of baby clothes catering to styles ofdifferent genre like punk, rock, humorous,beats by dre cheap, designer etc The travel bag has its cotton canvas shaped into a classic weekender silhouette, with contrasting handles accented by the iconic Louis Vuitton luggage nails The procedures of this kind are: Wrap the scarf around the neck and tie a knot through passage before the end of the scarf around the neck is in the rear end of the dressing back through the gap between the wrap and the neck adjusted a bit to keep the same length on both ends and keep the balance From the late 1990s to the present,ugg boots on sale, the serial number has been printed on a white sticker beneath 2 gold Chanel logos Some of the commonly used materials are metal,monster headphones, acetate, plastic, steel and propionate This should not happen especially when you are buying your man a watch
相关的主题文章:

  
   4512
  
   www.beatsbydroffical.com 211
  
   ]4149
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้