เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวโหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3 --]

ศูนย์รวมข้อสอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ สอบราชการ ไฟล์ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> สอบอบต. อบจ.เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ -> ดาวโหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-05-06 09:07

ดาวโหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3

ดาวโหลดตามนี้

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4878039082D4QAUWGEO7J1EG588FKG
++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4878039082AZWHN7I18Y8BYCT2YCXI
++++++++++++++++++++++++++++++++

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=4878039083DGZW1RO412M7UWWR682G
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=48780390832AC3RAGYOXM[G4MYAV6T

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=487803DD1CBQTCR4VPTSX3GJ5DJTMO

จำหน่ายเอกสารนักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน ปี 54 ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก

วิชาที่ใช้สอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ กรมพัฒนาชุมชน

 ส่วนที่ ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 1
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 2
- ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 3 

 - ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 4 

 - ข้อสอบนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ชุด 5 

- ข้อสอบเก่านักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
ส่วนที่ ความรู้เกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน
-
งานพัฒนาชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน   
-
กระบวนการ แนวทาง และวิธีการ พัฒนาชุมชน   
-
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10   
-
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน 2554   
-
นโยบายรัฐบาล 2552-2554   
-
ปรัชญา แนวคิด หลักการ กระบวนการ พัฒนาชุมชน   
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชน
-
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2550    
-
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน     
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน    
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ    
- ระเบียบการลา  

 - ข้อมูลเกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน 
 - เหตุการณ์ปัจจุบัน ด้านสังคม  ด้านการเมืองการปกครอง  ด้านเศรษฐกิจ  


ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ อบต. อบจ. เทศบาล ที่ใช้สอบทั่วประเทศ
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
หลายตำแหน่งเช่น  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2  เจ้าพนักงานพัสดุ 2  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2 นายช่างโยธา  2  นายช่างไฟฟ้า 2  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 2
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 นักวิชาการศึกษา 3  นิติกร 3 นักพัฒนาชุมชน 3
วิศวกรโยธา 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3 บุคลากร 3 เจ้าหน้าที่สันทนาการ 3
เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตร 3 นักวิชาการคลัง 3 นักวิชาการพัสดุ 3
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 
แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
และภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

สนใจสั่งซื้อมาที่  diamondclub@hotmail.com
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี466-2-22424-9 ธ.กสิกรไทย
 
 จักริน รุ่งกิจธนโชติ มิตรภาพ ขอนแก่น  ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 
โทร 081-871-5000 
หรือแจ้งที่ diamondclub@hotmail.com 

rungthip_auy 2011-05-29 09:57
thank you naka

k9000u 2011-05-29 14:27
  

muggle 2011-06-03 10:04
ขอบคุณนะคะ

nrd 2011-06-13 22:52
ขอบคุณมากครับ

ืnaa 2011-07-08 15:53
ขอบคุณจ้า


เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวโหลดแนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ 3 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.085210 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us