เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวโหลดแผนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมี ป.1 - ม.6 --]

ศูนย์รวมข้อสอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ สอบราชการ ไฟล์ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ดาวน์โหลดแผนการจักการเรียนรู้ ป.1 - ม.6 -> ดาวโหลดแผนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมี ป.1 - ม.6 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-05-26 11:37

ดาวโหลดแผนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมี ป.1 - ม.6

ชุดสื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรายงาน, วิจัย , ผลงานทางวิชาการ วิทยะฐานะ
นวตกรรมทางการศึกษา, ตัวอย่างรายงานจำหน่าย ขาย สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร 51

 และแผน Backward Design  ส่งเป็นไฟล์ทางเมล์  สามารถนำไปแก้ไขได้เลย
สั่งซื้อที่  http://www.dimonbook.comแผนการจัดการเรียนรู้

+ แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ช0247

+ แผนการสอนภาษาไทย ป.4

+ แผนการเรียนรู้สาระคณิตศาสตร์ ป.1

+ แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.2

+ แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.6

+ กำหนดการสอนคณิตศาสตร์ ค012

+ แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ช02172

+ แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ช02139

+ แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ช0254

+ แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ช0252

+ แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ช0251

+ แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ช0250

+ แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ช0249

+ แผนการสอนคอมพิวเตอร์ ช0248

+ แผนการสอนทัศนศิลป์

+ แผนการสอนดนตรี

+ แผนการสอนนาฏศิลป์

+ แผนการสอนเขียนภาพการ์ตูน

+ แผนการสอนศิลปะกับชีวิต ม.3

+ แผนการสอนระบบอวัยวะภายใน ป.6

+ แผนการสอนวัฒนธรรมฯ

+ แผนการสอนเรื่องการฟัง

+ แผนการสอนเรื่องการพูด

+ แผนการสอนคณิตศาสตร์ ป.1

+ แผนการสอนสังคมศึกษา


ausupattrk 2011-06-23 23:03
ขอบคูณสำหรับแผนนะคะ


เวอร์ชันเต็ม: [-- ดาวโหลดแผนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมี ป.1 - ม.6 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.215404 second(s),query:3 Gzip enabled

You can contact us