เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร  กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์ --]

ศูนย์รวมข้อสอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ สอบราชการ ไฟล์ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> แนวข้อสอบทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน -> แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร  กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

Tutor 2011-12-03 06:17

แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร  กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์

แนวข้อสอบวิชารัฐศาสตร์

1. พรรคการเมืองฝ่ายค้านของพม่า ซึ่งนำโดยนางออง ซาน ซู จี มีชื่อย่อว่าพรรคอะไร

 ก.  พรรคเอ็มแอลดี ข. พรรคเอชดีแอล 

 ค. พรรคบีแอลดี ง. พรรคเอ็นแอลดี 

 ตอบ ง. พรรคเอ็นแอลดี

2. ผู้ว่าการเกาะฮ่องกงคนปัจจุบัน คือ

  ก. นาย เจิงอินเฉวียน ข. นายเลออน บริดตัน

 ค. นายคริส แพทเทน ง.นายเกลน เฟรย์ 

 ตอบ ก.นาย เจิงอินเฉวียน

3. ผู้นำชาวเซิร์บในบอสเนีย ที่ศาลโลกกำลังต้องการตัว เพื่อดำเนินคดีข้อหาเป็นอาชญากรสงคราม คือ

 ก. นายอลิยา อิเซทเบโกวิท ข. นายราโควาน คาราดซิก 

 ค. นายฟรานโย ทุจมาน ง. นายสโลโบดาน มิโลเซวิด 

 ตอบ ข. นายราโควาน คาราดซิก 

4. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซีย – แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีใด

 ก. ค.ศ. 1989 ข. ค.ศ. 1990 

 ค. ค.ศ. 1992 ง. ค.ศ. 1995 

 ตอบ ก.ค.ศ. 1989

5. รัฐมนตรีว่าการการต่างประเทศของไทยคนปัจจุบันได้แก่

ก.นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช

ข.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

ค. นายกษิต ภิรมย์

ง. ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

ตอบ ง. ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

6. ผู้ใดเป็นผู้ที่ประพันธ์หนังสือชื่อ “Magatrends Asia”

 ก. นายจอห์น เนสบิตต์ ข. นายบิล เกตส์

 ค. นายอัลวิน ทอฟฟ์เลอร ง. นายปีเตอร์ ดรักเตอร์ 

 ตอบ ก. นายจอห์น เนสบิตต์ 

7. นายกรัฐมนตรี คนปัจจุบันของประเทศอินเดีย ได้แก่ ....

 ก. นายนาราชิมหา ราว ข. นาย มานโมฮัน ซิงห์

 ค. นายเยาวหะราลห์ เนห์รู ง. นายฟิหารี วัชปายี 

 ตอบ ข. นาย มานโมฮัน ซิงห์

8. ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติคนปัจจุบัน ได้แก่ .....

 ก. นายนายยิตซัก อาเมียร์ ข. นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส

 ค. นายริวทาโร่ ฮาซิโมโตะ ง. นายยาซิซิ อะกาชิ 

 ตอบ ข. นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส

9. นายกรัฐมนตรีอิสราเอลคนปัจจุบันคือ

 ก. นายซิมอน เปเรส ข. นายยาสุฮิ อาหมัด 

 ค. นายเบนยามิน เนตันยาฮู ง. นายยิกัลป์ อาเมียร์ 

 ตอบ ค. นายเบนยามิน เนตันยาฮู

10. บุคคลใดเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ประจำปี ค.ศ. 2010

 ก. นายหลิว เสี่ยวปอ ข. นางออง ซาง ซูจี 

 ค. นายจิมมี่ คาร์เตอร์ ง. นายอัสเซอร์ อาราฟัด 

 ตอบ ก. นายหลิว เสี่ยวปอ

11. การประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การค้าโลก (WTO) ครั้งแรกที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้มีกำหนดจัดขึ้น

 ที่ประเทศใด 

 ก. สวิตเซอร์แลนด์ ข. สิงคโปร์ 

 ค. ฟิลิปปินส์ ง. ลักเซมเบอร์ก 

 ตอบ ข. สิงคโปร์

12. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันเป็นชาวอะไร

 ก. ชาวโรมาเนีย ข. ชาวอินเดีย 

 ค. ชาวโมรอคโค ง. ชาวเกาหลีใต้ 

 ตอบ ง. ชาวเกาหลีใต้

13. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบันมีชื่อว่า

ก. บูทรอส บูทรอส-กาลี

ข. เคิร์ท วัลไฮม์

ค. โคฟี อันนัน

ง. บัน คี มูน

ตอบ ง. บัน คี มูน 

14. ภาคีของข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาแบบยั่งยืนของลุ่มแม่น้ำโขงประกอบด้วย

 ประเทศต่อไปนี้ 

ก. ประเทศอินโดจีนและอาเซียน 

ข. ประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา พม่า และจีน 

ค. ประเทศไทย เวียดนาม ลาวและกัมพูชา 

ง. ประเทศไทย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ UNDP

ตอบ ก. ประเทศอินโดจีนและอาเซียน 

15. สถานภาพของขุนส่า

 ก. ถูก SLORC จับตัวไปทำโทษแล้ว

 ข. ขุนส่าได้วางอาวุธหยุดการต่อสู้กับ SLORC แล้ว

 ค. ได้ลี้ภัยมาอยู่ในประเทศไทยแล้ว 

 ง. ถูก CIA จับตัวไปขึ้นศาลสหรัฐแล้ว

 ตอบ ข. ขุนส่าได้วางอาวุธหยุดการต่อสู้กับ SLORC แล้ว

16. สถานภาพของ WTO ปัจจุบันคือ

 ก. มหาอำนาจทุกประเทศเป็นสมาชิก 

 ข. สหรัฐเป็นผู้นำต่อต้านมิให้จีนเข้าเป็นสมาชิก 

 ค. จีนเองไม่สนใจที่จะเป็นสมาชิก 

 ง. ไต้หวันเป็นสมาชิกแทนจีนอยู่แล้ว 

 ตอบ ข. สหรัฐเป็นผู้นำต่อต้านมิให้จีนเข้าเป็นสมาชิก

17. สถานภาพของจีนใน APEC

 ก. ทั้งจีน ไต้หวันและฮ่องกง ล้วนเป็นสมาชิก โดยใช้ชื่อ People’s Republic of China,

 Republic of China และ Hong Kong ตามลำดับ

 ข. ทั้งจีน ไต้หวันและฮ่องกง ล้วนเป็นสมาชิก โดยใช้ชื่อว่า People’s Republic of China,

 Taipei China และ Hong Kong ตามลำดับ

ค. เฉพาะจีน และไต้หวันเป็นสมาชิก โดยใช้ชื่อว่า China และ Taiwan ตามลำดับ

ง. สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสมาชิกแต่เพียงประเทศเดียว 

 ตอบ ข. ทั้งจีน ไต้หวันและฮ่องกง ล้วนเป็นสมาชิก โดยใช้ชื่อว่า People’s Republic of China,

  Taipei China และ Hong Kong ตามลำดับ

18.  เมืองหลวงของประเทศลิเบียคือ

 ก. กรุงตริโปลี

 ข. กรุงแบกแดด

 ค. เมืองเนวปูลี

 ง. กรุงตริโปเลีย

 ตอบ ก. กรุงตริโปลี

19. หมู่เกาะพาราเซลปัจจุบันอยู่ภายใต้การครอบครองของประเทศใด

 ก. เวียดนาม ข. ฟิลิปปินส์ 

 ค. จีน ง. ญี่ปุ่น

 ตอบ ค. จีน 

20. มติล่าสุดของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้เงินตราสกุลเดียวกันมีดังนี้

 ก. เลื่อนไปโดยไม่มีกำหนด 

 ข. จะให้ชื่อของเงินตราในการประชุมคราวต่อไป 

 ค. จะให้มีผลใช้บังคับสมบูรณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545

 ง. จะใช้เงินตราสกุลเดียวกันแล้วชื่อว่า Euro ตั้งแต่ 1 มกราคม 2539

 ตอบ ค. จะให้มีผลใช้บังคับสมบูรณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2545

21. ประเทศอาเซียนที่เปลี่ยนผู้นำฝ่ายบริหารสูงสุดบ่อยที่สุด ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาคือ

 ก. เวียดนาม ข. ฟิลิปปินส์ 

 ค. มาเลเชีย ง. ไทย 

 ตอบ ง. ไทย 

22. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิก

 ก. ประเภทถาวร 7 ประเทศ ข. ประเภทไม่ถาวร 5 ประเทศ

 ค. ประเภทไม่ถาวร 7 ประเทศ ง. ประเภทไม่ถาวร 10 ประเทศ

 ตอบ ง. ประเภทไม่ถาวร 10 ประเทศ

23. NATO ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ

 ก. เป็นการขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกา 

 ข. เป็นการป้องกันไม่ให้เยอรมันขยายตัวในยุโรป 

 ค. เป็นส่วนหนึ่งของแผนการมาแซล 

 ง. เป็นการสนองตอบต่อการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก 

 ตอบ ง. เป็นการสนองตอบต่อการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก 

24. จุดเริ่มต้นที่ทำให้การค้าเสรีรุดหน้าไปไกลคือ

 ก. การเจรจารอบโตเกียว ข. การเจรจารอบเคเนดี 

 ค. ตลาดร่วมยุโรป ง. การเจรจา เหนือ-ใต้

 ตอบ ก. การเจรจารอบโตเกียว 

25. ใครคือผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติในสงครามเกาหลี

 ก. Syngman Rhee ข. Kim II Sung

 ค. General Sheman ง. Douglas MacArhur

 ตอบ ง. Douglas MacArhur


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร  กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์  กรมยุทธศึกษาทหารบก

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
วิชาสังคม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

 ความรู้รอบตัว เหตุการณ์ปัจจุบัน

ข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เลือกตามที่สอบ

- แนวข้อการเมืองไทยในปัจจุบัน(รัฐศาสตร์ )

- แนวข้อสอบ พรบ.และกฎหมายทั่วไป

- แนวข้อสอบ วิชาเศรษฐศาสตร์

- ข้อสอบวิชารัฐศาสตร์

สนใจสั่งซื้อมาที่   081-0550-550
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 


สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-0550-550
กรุณาชำระค่าสินค้า
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย เซนทรัล ขอนแก่น
ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ
ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 081-0550-550,085-744-4488 หรือ linkthai2011@hotmail.com
http://www.linkthai.net/  

 เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร  กลุ่มที่ 3 ศิลปศาสตร์ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.140977 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us