เวอร์ชันเต็ม: [-- แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงาน) ม.ต้น --]

ศูนย์รวมข้อสอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ สอบราชการ ไฟล์ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ดาวน์โหลดแผนการจักการเรียนรู้ ป.1 - ม.6 -> แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงาน) ม.ต้น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-02-14 00:15

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงาน) ม.ต้น

แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ -  หน่วยย่อย
1. บ้านและชีวิตความเป็นอยู่ในบ้าน - ความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้าน การดูแลรักษาบ้าน
2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย - การเลือกใช้เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย การทำความสะอาดเสื้อผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้า
3. อาหารและโภชนาการ - การเลือกซื้ออาหาร การเก็บรักษาและถนอมอาหาร การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
4. กระบวนการผลิตพืช - การปลูกแบบเกษตรธรรมชาติ
5. กระบวนการผลิตสัตว์ - การเลี้ยงปลาสวยงาม
6. งานช่าง - งานช่างพื้นฐาน เครื่องมือช่างเบื้องต้น
7. งานประดิษฐ์ - งานประดิษฐ์ การสร้างชิ้นงาน
8. งานธุรกิจ - งานอาชีพธุรกิจ การจัดเก็บเอกสาร
9. การออกแบบและเทคโนโลยี - การใช้เทคโนโลยีเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ - การนำเสนอข้อมูล


แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ -  หน่วยย่อย
1. การทำงานบ้าน - การจัดและทำสะอาดห้องนอน
2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย - การตกแต่ง และดัดแปลงเสื้อผ้า
3. อาหารและโภชนาการ - การสุขาภิบาลอาหาร การประกอบอาหาร การทำก๋วยเตี๋ยวราดหน้า การทำมะม่วงกวน                      
4. กระบวนการผลิตพืช - การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ
5. กระบวนการผลิตสัตว์ - การเลี้ยงไก่เนื้อ
6. งานช่าง - การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การซ่อมแซมและดัดแปลงสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน
7. งานประดิษฐ์ - การออกแบบและการดัดแปลงงานประดิษฐ์ การทำเครื่องประดับจากเกล็ดปลา
8. งานธุรกิจ - การทำบัญชี
9. การออกแบบและเทคโนโลยี - การออกแบบบรรจุภัณฑ์
10. เทคโนโลยีสารสนเทศ - การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น


แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ -  หน่วยย่อย
1. บ้านน่าอยู่ - การดูแลรักษาบ้าน การจัดตกแต่งบ้านและบริเวณบ้าน การจัดตกแต่งห้องต่าง ๆ  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องเรือน
2. การซักรีดเสื้อผ้า - การซักผ้า การขจัดรอยเปื้อน การรีดผ้า การจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
3. ของเก่าเล่าใหม่ - หลักการซ่อมแซมและดัดแปลงเสื้อผ้า การดัดแปลงเสื้อผ้า การซ่อมแซมเสื้อผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้าและของใช้ภายในบ้าน การตัดเย็บผ้ากันเปื้อน
4. อาหารและโภชนาการ - หลักการเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม หลักการประกอบอาหาร การประกอบอาหารมื้อเย็น การทำแกงเขียวหวานไก่ การทำแกงเทโพ การทำน้ำฝรั่ง การทำน้ำตะไคร้
5. การถนอมอาหาร - หลักการถนอมอาหาร การแช่อิ่มและการตากแห้ง การทำกล้วยตาก การทำมะม่วงแช่อิ่ม
6. พืชเศรษฐกิจ - ความสำคัญของการปลูกพืชเศรษฐกิจ การปลูกข้าวโพด การปลูกพริกขี้หนู
7. สัตว์น้ำเศรษฐกิจ - ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์น้ำ การวางแผนและการเตรียมการการเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงปลาทับทิม
8. งานช่าง - การผลิตชั้นวางของ การซ่อมแซมบานพับประตู
9. งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย - ความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย การร้อยอุบะชนิดต่าง ๆ  การร้อยมาลัยกลม เทคนิคและขั้นตอนการห่อขนม การห่อขนมด้วยใบตอง การประดิษฐ์ถาดขนมด้วยใบตอง การประดิษฐ์บายศรีปากชาม
10. งานธุรกิจ - องค์กรธุรกิจ บัญชีเงินสด งานฝากเงิน  ถอนเงิน  โอนเงินผ่านธนาคาร
11. การออกแบบและเทคโนโลยี - เทคโนโลยีที่ใช้ในประเทศ การสร้างผลิตภัณฑ์โดยกระบวนการเทคโนโลยี
12. เทคโนโลยีสารสนเทศ - การติดต่อสื่อสารด้วยคอมพิวเตอร์ การจดลิขสิทธิ์ทางปัญญา


lab 2011-03-25 14:23
ขอบคุณครับ


เวอร์ชันเต็ม: [-- แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงาน) ม.ต้น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.148621 second(s),query:3 Gzip enabled

You can contact us