เวอร์ชันเต็ม: [-- แผนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1-6 --]

ศูนย์รวมข้อสอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ สอบราชการ ไฟล์ข้อสอบ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจ ธกส. รัฐวิสาหกิจต่างๆ -> ดาวน์โหลดแผนการจักการเรียนรู้ ป.1 - ม.6 -> แผนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1-6 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 2011-02-14 00:17

แผนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1-6

เข้า link นี้เร็วกว่า ไม่ต้องกดผ่านหลายที
http://182rich.com/school/7-Lesson-plans-for-the-subjects-of-career-and-technology.php

จากที่เข้าไปดูแล้วมีครบ ป.1-6 ครับ

7. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(Lesson plans for the
subjects of career and technology.)

ชุดสื่อ ไอที (CAI และ VCD)และ ประเภทรายงาน, วิจัย , ผลงานทางวิชาการ วิทยะฐานะ
นวตกรรมทางการศึกษา, ตัวอย่างรายงานจำหน่าย ขาย สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ หลักสูตร 51

 และแผน Backward Design  ส่งเป็นไฟล์ทางเมล์  สามารถนำไปแก้ไขได้เลย
สั่งซื้อที่  http://www.dimonbook.com
ammy 2011-02-24 17:12
ขอบคุณคร้า  

jira644 2011-03-03 15:18
ขอบคุณ...................

porn13 2011-03-03 22:57
ขอบคุณค่ะ ^_^

feijihi57 2011-07-25 23:55
One perk of operating inside a Microsoft constructing is viewing the pieces in the Microsoft Artwork Collection.  Yes, that;s right.  Microsoft has its own artwork collection and its very own in-house curator.   According to the Art Assortment website:    Art inside the work environment fosters elements essential to a company;s success, as responses in a recent survey of 32 companies attest. They felt that artwork inside the workplace:   -Enhances employee morale
-Leads to networking opportunities
-Reduces stress
-Increases creativity and productivity
-Broadens employee appreciation of diversity
-Encourages discussions and expression of opinions
-Evidences the company;s interest in improving quality of life in and outside of the company
-Helps to build customer and community relations     I am no art aficionado,office professional, and in fact,Cheap Office Professional Plus 2007, I;d rather do most anything than go to an artwork museum,Microsoft Office Home And Business, but I have to admit that the items I;ve viewed from the current collection are interesting, to say the least.    Periodically, the artwork rotates buildings.  I work in Constructing 19 which, according to the directional signs on campus, is the Recruiting constructing.  My constructing is many people;s first glimpse of corporate campus.    A few weeks ago, we received a new piece of art on the second floor of 19.  The work is a David Kroll piece entitled Dinner Table.  As candidates ascend the lobby staircase to the second floor, they are greeted by this piece.   I was unable to find a picture of the piece on the internet, but for all you Microsofties, it can be viewed on the intranet art site.    I;m not very good at describing art, but I;ll do by best.  Per the website, the piece is an “oil on linen” and its dimensions (H x W) are 59 ½X71 … so fairly large,Office 2010 Professional X86, as you can imagine.   The centerpiece of the picture is a formal dining room table set in seemingly Garden of Eden type surroundings.  On the table is a disheveled tablecloth with overturned and broken dishes scattered about.  Below the table are more broken dishes, an apple, and several intertwined snakes.  The tone of the piece is very ominous, and I can only imagine it;s meant to conjure images of sin, temptation, gluttony, and destruction (or at least, that;s how I see it.)  Overall, it;s a striking piece, but it doesn;t exactly exude shiny, happy thoughts.    When the piece first arrived,Windows 7 Sale, it was the buzz of my creating.  How very disturbing that must be for a nervous interview candidate to march toward his first encounter with the Microsoft hiring process, only to be met with this less than positive image.  19 is an old developing, but Microsoft has dropped a lot of money into transforming the interior façade into a more inviting environment (think IKEA meets Prozac), but this piece certainly didn;t help the cause.    In true Building 19 fashion, the complaining and hallway chatter persisted.  What must the candidates think?  Who made the decision to place this piece in our building?  Can we find alternate routes to avoid viewing this piece first thing inside the morning?  But again in Developing 19 fashion, no 1 did anything …    Until yesterday.    Yesterday morning, an enterprising recruiter sent a simple e-mail to the Artwork Collection alias.  He wrote:     Would it be possible to have the following artwork removed from the 2nd floor lobby of bldg 19 and replaced with something more inviting? Bldg 19 is where recruiting candidates get their initial impressions before the start of the interview day and this piece doesn;t create the positive impression that recruiting candidates should have as they begin the day.    I have seen candidates just stare at the piece and others have commented on it with concern that hopefully the art is not reflective of what is to come during the day. The recruiters that I have talked to have indicated that they would rather have something more appropriate on the wall.    90 minutes later, the curator responded, and 24 hours later the piece was gone.  And that recruiter who sent the simple email is now a hero.    In my research for this post, I;ve viewed many of David Kroll;s items.  He seems to be a talented artist, and if I were strolling through a museum, I;m sure I;d be captivated by Dinner Table.  That said, I look forward to something more cheery gracing our second floor wall.     gretchen  Update:  I posted a picture of the Dinner Table in my next post.


เวอร์ชันเต็ม: [-- แผนการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ม.1-6 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.153954 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us